فهرست بستن

معاون فرهنگي و آموزشي سازمان تربيت بدني: فضاي برخي از ورزشگاهها رنج‌آور است

تماشاگران نعمتهاي ورزش هستند، ما با اين قشر به عنوان پشتوانه‌هاي اصلي ورزش برخورد واقع گرايانه نداشته‌ايم،از اين رو فضاي موجود برخي از ورزشگاهها رنج‌آور است.

به گزارش ايسنا سيد اميرحسيني معاون فرهنگي،آموزشي سازمان تربيت بدني در گفت وگويي با اعلام مطلب فوق افزود: ورزش بدون تماشاگر از رشد چنداني برخوردار نخواهد بود.حضور تماشاگران شور وهيجان و رشد را به ورزش هديه مي‌دهد ازاين رو بايد به تماشاگر شخصيت داد.

اميرحسيني تصريح كرد: بايد توافق كنيم كه تماشاگران فهيم رونق ورزش را فراهم مي‌آورند،اگر در ورزشگاه شان تماشاگر حفظ شود آنگاه اين منابع گرانقدر در جهت اهداف ورزش خواهند بود. دبير كل سابق كميته ملي المپيك در بخش ديگري از گفت وگو خاطرنشان ساخت: كار فرهنگي مسؤوليت مشترك همگان است و اين جزئي وظايف مشترك خانواده‌ها، مربيان ،باشگاهها و تمامي اهالي ورزش است.

معاون فرهنگي سازمان تربيت بدني در خصوص حاكميت پول وثروت در جامعه ورزشي كشور وآفات آن گفت: درجامعه ما توليد مشروع ثروت بايد ارزش تلقي شود،توليد ثروت بايد يك امر مهم تلقي شود، در اين حال اگر به ورزش به عنوان يك صنعت سودآور نگاه كنيم ورزش راهي براي توليد ثروت محسوب مي‌شود.

وي همچنين درمورد رابطه ورزش وثروت گفت: باشگاههاي ما از منابع حياتي مادي محرومند وحتي تبليغات ما براي باشگاهها درسطح بسيار نازلي قرار دارد،ما بايد طوري راهكار ارائه دهيم كه يكي از منابع مهم درآمدي ازطريق تربيت وفروش بازيكنان باشد.

امير حسيني پيرامون رابطه اخلاق و ورزش حرفه‌اي گفت: ما وقتي وارد ورزش حرفه‌اي مي‌شويم، بايد تمام ضوابط آنرا قبول كنيم، دنياي حرفه‌اي گري‌ بي‌اخلاق نيست، ضمن آنكه اضافه شدن اخلاق ديني به اخلاق حرفه‌اي براي ما دلچسب‌تر است.

مطالب مرتبط