فهرست بستن

برچسب: افغانستان

در دیدار امیرحسینی با وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان مطرح شد؛ دومین زورخانه بین‌المللی در كابل احداث می‌شود

1383/09/08 11-28-2004 14:51:12 8309-03276: کد خبر خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران سرویس: قهرمانی – همگانی سید امیر حسینی دبیر كل فدراسیون بین‌المللی ورزش باستانی روز…