فهرست بستن

نخستین همايش علمي زورخانه و فراملي كردن آن

اولين همايش علمي زورخانه وفراملي كردن آن امروز با پيام آقاي هاشمي طبا معاون رئيس جمهور ورياست سازمان تربيت بدني در شهر مشهد مقدس آغاز به كار كرد.

به گزارش خبرنگار ورزشي ايسنا ار مشهد متن پيام سيد مصطفي هاشمي طبا به اين همايش به شرح زير مي‌باشد: زورخانه بزرگترين و كهن‌ترين و نهادي ترين عنصر فرهنگي ورزش ايرانيان است كه بخشي از هويت ملي وفرهنگي ما را از نخستين اعصار تمدن ايراني به امروز منتقل كرده است. بخش غني و ارزشمند با، سيماي روحاني انساني و شكوهمند از جلال معنوي نياكان ما را كه سهمي شگرف در تمدن جهاني و نقش عميق در بلوغ فرهنگ انساني داشته‌اند. زورخانه،‌عصاره فرهنگ و نمايانگر شكوه اقوام ايراني است كه همواره در تربيت وتقديم انسان آرماني و آرمانهاي انساني همت گماشته‌اند. امروزه در هجوم عناصر فرهنگي بيگانه كه سيطره جهاني يافته‌اند، زورخانه نبايد در پرده فراموش بيفتد. طنين طبل آواي خوش مرشد، همت پهلوانان ضرب و زنگ و صلوات در هياهوي برد و باخت تيم‌هاي ورزشي بايد مجال فرلز بيشتري يابد تا كارائي فرهنگي آن را امكان سازندگي و خدمت بيشتر فراهم شود. با توجه به هويت فرهنگ اسلامي در ايران شايسته است عناصرفرهنگي خود از جمله زورخانه را كه حامل و حاصل آنست باشكوه وجلال پاس بداريم وآنرا به عنوان پرورشگاه دوم جوانان،‌انبوه از پهلوانان سازيم. بكوشيم ترنم ارشادي مرشد بانگ همت وجوانمردي،‌دين داري وميهن دوستي شجاعت و شهامت،‌پاكي و راستي عزت حق و حرمت خلق از زورخانه پر آوازتر گردد.

در ادامه اين همايش سيد امير حسيني معاون فرهنگي و آموزشي تربيت بدني به تشريح نظرات خود پيرامون فرهنگ زورخانه پرداخت و گفت: هر عنصر فرهنگي نه تنها ارزش ملي ومحلي دارد بلكه بخشي از گنجينه جهاني بشر و متعلق به كل جامعه انساني است. در بين عناصر فرهنگي ما ايرانيان و سرمايه عظيمي كه در هجوم سيل گونه‌ و فرهنگ غرب محو يا كم رنگ شده‌اند.

وي گفت:‌ زورخانه منحصر به فرد و بي‌مانند است اين مرواريد در صدف ماست و شكل ‌گيري آن نه حاصل يك سال و دو سال بلكه مجموعه‌اي از ساختار‌هاي فرهنگي چند هزار ساله نياكان ما مي‌باشد كه امروز به دوران ما و بدست ما رسيده است. ما بايد فرزندان شايسته‌اي براي پدران خود باشيم فرزنداني كه از ارثيه فرهنگي و سرمايه‌هاي معنوي دين مرزو بوم پاسداري مي‌كنيم و چيزي بر آنها بيفزاييم نه اينكه تسهيل انگارانه و با لاقيدي اين مرواريد به رنج بدست آمده را مفت از چنگ بدهيم وبخشي از هويت خود را حذف بكنيم كه اين امر نه تنها به زيان ما تمام مي‌شود بلكه بخشي از سرمايه فرهنگي بشر از بين مي‌رود.

سيد اميرحسيني در ادامه خاطر نشان كرد: زورخانه زنده است ونقش سازنده خود را در زندگي ايفا مي‌كند،‌ زورخانه هنوز از خاطر مردمان ايران بزرگ ماوراء نهر تا بين‌النهرين از سند تاارس ،‌از خزر تا خليج فارس زدوده نشده است،‌ مي‌تواند باز در اين فرهنگ پيوند خاطرات شيرين پهلواني وجوانمردي،رفعت و عظمت را زنده كند و جوانان برومند، سالم وسودمند را براي جامعه اسلامي تربيت كند و به همين لحاظ ارزشهاي والا و نقش سازنده و تركيب منحصر به فرد زورخانه است كه حفظ و گسترش آن از نظر فرهنگي و ورزشي، اجتماعي و اخلاقي اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند.

وي در پايان گفت:‌حسن تقارن است كه در سالي كه منش‌هاي مولاي متقيان و اميرالمومنان سرلوحه زندگي ما قرار گرفته است،‌توجه به زورخانه و برگزاري همايش و احيا و فراملي كردن آن مورد همت همكاران معاونت فرهنگي وآموزشي سازمان تربيت بدني واقع شده است كه اميد است در اين راه توفيق الهي نصيب همگاني خاصه دست اندركاران اين ورزش باشد.

مطالب مرتبط