فهرست بستن

گزارشي از اولين نشست كميته تخصصي بررسي مسائل فرهنگي – ورزشي باشگاهها و تماشاگران

نشست معاونت فرهنگي آموزشي سازمان تربيت بدني با حضور آقاي سيد امير حسيني معاون فرهنگي آموزشي سازمان تربيت بدني و مشاوران اين معاونت به همراه نماينده‌گان اتحاديه باشگاههاي فوتبال، درخصوص مسائل فرهنگي باشگاهها و تماشاگران تشكيل شد.

به گزارش ايسنا در اين نشست طرح آشنايي مديران باشگاهها با ساختار مديريت و رهبري در ورزش و بحث ارتباطات و تجزيه و تحليل وضعيت موجود و چشم انداز آينده باشگاهها و همچنين برپايي سمينارها و چاپ اطلاعيه و بروشور هايي جهت استفاده از مشاركت و همكاري تماشاگران و باشگاهها بمنظور بوجود آوردن وضعيت مطلوب درورزشگاهها مورد تائيد قرار گرفت.

همچنين ارائه تسهيلات رفاهي و بحث حضور خانواده‌ها در استاديومها با همكاري سازمان تربيت بدني و نيروي انتظامي و ديگر ارگانهاي ذيربط از ديگر تصميماتي بود كه در اين جلسه اتخاذ شد و مقرر گشت با پيگيري اين مسائل و تشكيل سمينارها و كلاسهايي، زمينه‌هايي براي تحقق اهداف ذكر شده فراهم آيد.

مطالب مرتبط