فهرست بستن

رييس آكادمي كميته‌ي ملي المپيك: نقش ورزش در فراهم كردن صلح و توسعه‌ي پايدار جوامع غيرقابل انكار است نمي‌توان سياست و ورزش را از هم مجزا كرد

ورزش مهم‌ترين نقش را در ايجاد صلح و دوستي و رفتار جوانمردانه ايفا مي‌كند.

سيد امير حسيني، رييس آكادمي ملي المپيك با اين توضيح كه ورزش با فرهنگ، تمدن و بينش جوامع دنيا در آميخته، به خبرنگار ايسنا گفت: فرهنگ‌ شامل راه و رسمي است كه يك جامعه براي زندگي فردي و اجتماعي خويش انتخاب مي‌كند، اين ميراث زندگي اجتماعي از طريق فرهنگ عمومي، آموزش‌هاي مستقيم و غير مستقيم ترويج مي‌يابد.

وي افزود: زمانيكه مقوله‌ي ورزش به عنوان يك ابزار تربيتي مورد تاكيد قرار مي‌گيرد، در واقع اين مقوله‌ي تربيتي، افراد جامعه را براي زندگي فردي و جمعي مناسب آماده مي‌كند كه از اين منظر نقش ورزش به عنوان يك فعاليت فرهنگي ظاهر مي‌شود.

امير حسيني با بررسي نقش جنبش المپيك در اشاعه‌ي فرهنگ و تمدن كشورهاي مختلف افزود: جنبش المپيك به عنوان آيين و فلسفه‌اي از زندگي، صفات جسماني، ارادي و فكري را تعالي مي‌بخشد، به نوعي، “المپيزم“ با درآميختن ورزش از يك طرف و فرهنگ و آموزش از سوي ديگر روشي را در زندگي شكل مي‌دهد كه بر پايه‌ي لذت بردن از تلاش، ارزشهاي آموزشي و احترام به اصول اخلاقي است. طبق ديدگاه المپيك مبني بر فعاليت مسالمت آميز جوامع در پرتو آموزش‌هاي اخلاقي و مشاركت‌هاي هماهنگي، ورزش در كليه‌ي امور در خدمت رشد و توسعه‌ي هماهنگ انسان قرار مي‌گيرد.

وي با بررسي ابعاد فرهنگي ورزش گفت: «ورزش»، هنر را به ارمغان مي‌آورد و آن را قادر مي‌سازد تا خود را نشان دهد. زيبايي مي‌آفريند و عملكرد متعالي ورزشكاران را در حين مسابقات به نمايش مي‌گذارد، ضمن اينكه گردآمدن جوانان جهان در جشنواره‌هاي چهار ساله خود يك كار فرهنگي محسوب مي‌شود كه طي آن، تمدنهاي مختلف با عرضه‌ي خود بر دوستي و تعالي تاكيد مي‌كنند. در اين ميان ورزش و گفت‌وگوي تمدنها طي رابطه‌اي تنگاتنگ نقش مهمي در صلح، همزيستي مسالمت‌آميز و توسعه‌ي پايدار جوامع ايفا مي‌كنند.

امير حسيني گفت: زماني كه بيش از بيست ميليارد نفر بيننده‌ي رقابتهاي جام جهاني و المپيك هستند در نقش غير سياسي مقوله‌ي ورزش تاكيد مي‌شود اما در عين حال نمي‌توان سياست و ورزش را از هم مجزا كرد چرا كه وقتي موفقيت‌هاي اجتماعي ورزشي موجبات همبستگي و وحدت ملي كشورهاي مختلف را فراهم مي‌سازد و از طرفي در فعاليت اقتصادي كشورهاي فوق اثر گذار است نقش ورزش به عنوان يك پارامتر سياسي پررنگ‌تر مي‌شود. اين مسوول ورزشي با اشاره به رقابت‌هاي جام جهاني 2002 كه يك تيم آسيايي در ميان 4 تيم برتر جهان قرار گرفت، افزود: طبيعتا اين مساله پيامدهاي سياسي اجتماعي قابل توجهي به همراه داشت.

امير حسيني، از ورزش به عنوان مقوله‌اي كه اصول جهاني را مطرح مي‌كند ياد كرد و اظهار داشت: زماني كه فرهنگ ورزش در اقصي نقاط جهان گسترش مي‌يابد نوعي همساني فرهنگي را در جهت نزديك شدن فرهنگ‌هاي مختلف ايجاد مي‌كند كه بايد دقت كافي براي كمرنگ نشدن فرهنگ ملي هر كشور در مواجهه با فرهنگ‌هاي ديگر به خرج داد كمااينكه فرهنگ‌هاي ملي موجبات رشد و ارتقاي جامعه را فراهم كرده و ما را از مبتلا شدن به «استعاله‌ي فرهنگي» دور مي‌دارد.

رييس آكادمي ملي المپيك در ادامه‌ي گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد بر پيام بنيانگذار بازيهاي المپيك نوين مبني بر اين كه «گسترش بازيهاي المپيك و حفظ روحيه‌ي عمومي در رقابت‌هاي ورزشي موجب توسعه‌ي ورزش در جهان مي‌شود»، ورزش را به عنوان يك ابزار تربيتي مهم براي نوجوانان قابل توجه دانست و خاطرنشان ساخت: حضور ورزشكاران در مجامع مختلف گوياي اين امر است كه آنها به عنوان پيام‌آوران صلح و دوستي ضمن ايجاد يك زبان مشترك در دنيا موجبات ارتقاي سطح بين‌المللي را فراهم مي‌كنند و بسياري از ديپلماسي‌ها از طريق اين امر حل خواهد شد.

اميرحسيني تاكيد كرد: وقتي هدف منشور المپيك« ساختن دنيايي بهتر و مشحون از صلح و آرامش‌ است»، طبيعي است اين امر از طريق ورزش، فارغ‌ از هر گونه تبعيض در بازيهاي المپيك كه خود مستلزم تفاهم متقابل، دوستي همبستگي و بازي جوانمردانه است، ميسر خواهد شد. وي لازمه‌ي رسيدن به اهداف فوق را گفت‌وگو و تقويت ارتباطات بين‌المللي دانست و گفت: بسياري از مسايل با گفت‌وگو و منطق قابل حل است حتي بسياري از جنگ‌ها با گفت‌وگو پايان مي‌يابد ضمن اينكه مشخصه‌ي جوامع توسعه يافته گفت‌وگو و ارتقا سطح تفاهم‌ها است و اين امر از طريق ورزش نيز قابل دريافت است.

اميرحسيني خاطرنشان ساخت: در مقوله‌ي گفت‌وگوي تمدنها «ورزش» مهم‌ترين نقش را ايفا مي‌كند چرا كه پيام، صلح و دوستي را مورد تاكيد قرار داده و در اين ميان ورزش در مقايسه با ساير امور پيشگام بوده است بطوريكه تيم‌هاي مختلف ورزشي به عنوان مبشرين صلح، دوستي و سلامت در مسابقات مختلف از هويت ملي، فرهنگي و اسلامي جوانان پرافتخار دفاع كرده و بستر مناسبي براي گفت‌وگوي ميان ملل است.

رييس آكادمي المپيك گفت: روح كلي ورزش در اين است كه جوانان با برخورداري از همت بلند فرهنگي و با سخاوت، روحيه‌ي ميهن دوستي را تقويت كنند، به نوعي شركت ورزشكاران در جشنهاي مختلف بين كشورها در قالب مسابقات هزينه‌اي بسيار كم با بازدهي بزرگ براي فرهنگ و تمدن جهاني است.

وي، حضور جوانان در مسابقات مختلف را گوياي نگرش مثبت مسوولان نظام به اثرات ورزش در ارتقاي صلح و دوستي بين‌الملل و ابعاد تربيتي فرهنگي آن دانست و گفت: هر ساله حضور خيل گسترده‌ي جوانان را در فعاليت‌هاي بين‌المللي شاهد مي‌باشيم كه بسياري از آنها با كسب افتخارات ملي نايل مي‌شوند كه با توجه به فرهنگ غني و پشتوانه‌ي محكم ارزشهاي اسلامي حضورشان در مجامع بين‌الملل اثر گذار خواهد بود. امير حسيني پاس داشتن ارزشهاي ملي فرهنگي اسلامي را مهم تلقي كرد و گفت: عدم توجه به اين امور ما را در فرهنگ جهاني استحاله خواهد كرد كه استحاله شدن در فرهنگ جهاني مساوي با فاقد هويت بودن است.

وي افزود: مساله فوق از سوي كميته‌ي بين‌المللي المپيك مورد تاكيد قرار گرفته و آنها نگران نابودي و از بين رفتن فرهنگ‌هاي ملي در گستره‌ي فرهنگ جهاني هستند.

امير حسيني لازمه‌ي ميراث و تمدن بزرگ بشريت را حفظ هويتهاي فرهنگي، ملي و منطقه‌اي دانست و گفت: شعار «بازگشت به خويشتن» شعار ارزشمندي است كه بسياري از روشنفكران طي دهه‌هاي اخير مورد تاكيد قرار داده‌اند كه براي حضور موفق بايد بازگشت به خويشتن فرهنگي‌مان ـ خويشتني كه از فرهنگ متعالي برخوردار است ـ حفظ و تعالي بخشند.

مطالب مرتبط