فهرست بستن

تخصصي كردن بدنه سازمان تربيت بدني و جذب فارغ‌ التحصيلان تنها در سايه مشاركت بخش خصوصي ميسر است

اگر در آينده نسبت به مشاركت و فعاليت بخشهاي خصوصي در رابطه با توسعه امر ورزش اقدام نكنيم، مطمئنا با معضل بيكاري فارغ‌التحصيلان رشته‌ي تربيت بدني روبرو خواهيم شد.

سيد اميرحسيني رئيس آكادمي المپيك جمهوري اسلامي ايران در گفت و گو با خبرنگار ورزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص اين سوال كه براي تبديل سازمان ورزش كشور به يك سازمان تخصص محور، تركيب فعلي سازمان تا چه حد گنجايش و ظرفيت لازم را دارا است، تصريح كرد: نيروي انساني متخصص مهم‌ترين مولفه براي توسعه و پيشرفت ورزش است بطوريكه در سال 1350 كه قانونگذار قانون سازمان تربيت بدني را تصويب نمود، در واقع سازمان تربيت بدني را به‌عنوان سازماني كه بتواند براي بخش ورزش خدماتي را فراهم نمايد مطرح نموده است، بنابراين در شرايط فعلي سازمان تربيت بدني بعنوان متولي بخش ورزش وظيفه دارد كليه فعاليتهاي ورزشي را سازماندهي و در جهت پيشبرد اهداف كلي ورزش كشور كه همان تعليم و تربيت جوانان و ارتقاء سطح سلامتي و تندرستي در جامعه است پيش رود.از سوي ديگر از آنجا كه جهت‌گيري سازمان تربيت بدني در بخش نيروي انساني بعداز انقلاب بيشتر به سمت و سوي محورهاي خدماتي و تخصصي بوده، بنابراين با برگزاري دوره‌هاي آموزشي مختلف تمام تلاش معطوف بر اين بود تا بافت نيروي انساني سازمان را كه بيش از 97 درصد زير ديپلم بود به بافتي كه حاوي نيروهاي متخصص در سطوح دكترا، فوق ليسانس، ليسانس فوق ديپلم و ديپلم باشد تبديل نمايد . هر چند سازمان در طي سالهاي گذشته در اين رابطه عملكرد موفقي داشته است اما من معتقدم اين كار نياز به ساختاري دارد كه بتواند نيروهاي متخصص را جذب كند.

اميرحسيني همچنين گفت: اگر چه در ساختار قبلي سازمان جايي براي جذب متخصصين وجود نداشت اما با راه اندازي پايگاههاي ورزشي قهرماني در كشور و نهادينه كردن فعاليت پايگاهها، امكان جذب متخصصين براي سازمان تربيت بدني فراهم شد، بطوريكه امسال نخستين سالي بود كه اعتباري هم براي پايگاه ورزشي قهرماني در نظر گرفته شد.

وي با بيان اين مطلب كه براي اينكه بتوانيم ورزش و تندرستي را در جامعه گسترش دهيم، بايد از مربيان آموزش ديده‌اي كه بتوانند اهداف تندرستي ملي را بدرستي اجرا نمايند برخوردار باشيم اظهار داشت: براي اين منظور بايد بستري در سازمان فراهم شود كه بتواند مربيان را از لحاظ آموزش مناسب در حد استاندارد برخوردار نمايد تا آنها بتوانند وظيفه‌ خود را به نحو موثري انجام دهند.

مشاور رئيس سازمان تربيت بدني همچنين در رابطه با اينكه مديران فعلي سازمان تا چه حد به ضرورت تغيير تركيب نيروي انساني سازمان از يك وضعيت غير تخصصي به يك روند تخصصي و علمي معتقدند خاطر نشان كرد: از آنجا كه در دو دهه گذشته بيشترين هم و غم مديران سازمان در استانها معطوف به ساخت و ساز و ارائه‌ي خدمات با توجه به كمبودهاي شديدي كه در زمينه اماكن ورزشي وجود داشته، بوده است در حال حاضر با فراتر رفتن جهت گيري مديران ورزشي كشور در رابطه با ساخت و ساز بايستي به جنبه‌هاي نرم افزاري توجه ويژه‌اي داشت كه قطعا اين امر در سايه برخورداري از نيروي انساني ماهر، متخصص و كار آمد ميسر خواهد بود.

وي تاكيد كرد: علمي كردن ورزش زماني امكانپذير خواهد بود كه سازمان تربيت بدني براساس ماموريتي كه در طي برنامه‌ 5 ساله سوم توسعه دارد، با ارتقاء بخشيدن به سطح ورزش از لحاظ فعاليتهاي علمي نيز آن را گسترش دهد. امير حسيني اضافه كرد: با توجه به اينكه در طي دو سال اخير با معضل جذب فارغ التحصيلان تربيت بدني روبرو هستيم، به اعتقاد من بايد بستري فراهم كرد تا بخش خصوصي نيز به سرمايه گذاري در برنامه‌هاي ورزشي علاقمند گردد. چرا كه با توجه به محدود بدون ميزان اعتبارات دولتي امكان اينكه سازمان بتواند فارغ‌التحصيلان تربيت بدني را جذب نمايد و خدمات را در اختيار مردم قرار دهد وجود ندارد. بنابراين هيچ چاره‌اي جز مشاركت بخش خصوصي در رابطه با توسعه ورزش كشور وجود ندارد. در غير اينصورت دسترسي به اهداف كار بسيار مشكلي خواهد بود. انتهاي پيام

مطالب مرتبط