فهرست بستن

امیرحسینی مسئول بازاریابی فدراسيون بين‌المللي ورزشهاي ويلچري شد

فدراسيون ورزشهاي جانبازان و معلولين ايران، دو پست در اجلاس ساليانه‌ي فدراسيون بين‌المللي ورزشهاي ويلچري كسب كرد.

به گزارش ايسنا، روابط عمومي فدراسيون ورزشهاي جانبازان و معلولين اعلام كرد، هيات اعزامي از كشورمان براي شركت در اجلاس ساليانه‌ي فدراسيون بين‌المللي ورزشهاي ويلچري، استوك مندويل (ISMWSF) كه مصادف با پنجاهمين سال تاسيس آن فدراسيون بود توانست با كسب اكثريت آرا، دو پست را در اين فدراسيون بدست آورد.

خانم دكتر ميرفتاح به سمت مسوول توسعه‌ي فدراسيون جهاني بازيهاي ويلچري استوك مندويل (ISMWSF) و سيد امير امير حسيني به سمت مسوول بازاريابي فدراسيون فوق برگزيده شد.

مطالب مرتبط