فهرست بستن

آغاز به كار نخستین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی تهران

روزنامه ایران، شماره ۲۱۳۶ – سال هشتم – دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۱ ، Mon, May 27, 2002 : روز گذشته نخستین جشنواره بین المللی فیلمهای ورزشی با حضور مسؤولان سازمان تربیت بدنی، رؤسای فدراسیونها و جمعی از هنرمندان در محل آكادمی المپیك واقع در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز به كار كرد.

امیر حسینی رئیس آكادمی المپیك و دبیر این جشنواره در مراسم افتتاحیه این جشنواره با اشاره به سابقه سینمای ایران در عرصه بین المللی و فعالیت این سینما در بخش ورزشی اظهار داشت: با موافقت رئیس سازمان تربیت بدنی و كمیته ملی المپیك، پیشنهاد میزبانی نخستین جشنواره بین المللی فیلمهای ورزشی و سینمایی و تلویزیونی مورد موافقت كمیته بین المللی المپیك قرار گرفت و در گزارشی كه به مهندس مهرعلیزاده رئیس سازمان تربیت بدنی دادم، وی تأكید كرد كه این كار لازم است و باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره تبادل اندیشه و ایجاد صمیمیت بین هنرمندان و بخش ورزشی است و امیدواریم با خلق آثار برتر باتوجه به جمعیت جوان كشور نسبت به توسعه ورزش همگانی و قهرمانی كوشا باشیم.

مطالب مرتبط