فهرست بستن

نظام ملی استعدادیابی در ورزش

سید امیر حسینی ، آذرماه 1381: بررسی ركوردها و نتایج قهرمانان برتر و نخبه جهان مبین آن است كه اكثریت ركوردها مربوط به آن دسته نظام های ورزشی است كه دارای برنامه ای جامع، علمی و نظام مند برای تربیت ورزشكاران نخبه و سطح بالا هستند. نظام استعدادیابی دارای دومرحله اصلی است :
1- شناسایی و كشف استعداد
2- توسعه و پرورش استعدادها
3-
نظام جامع تربیت ورزشكاران نخبه دارای چه وجوهی است ؟
1- كیفیت مربیگری
2- ورزشكاران مستعد
3- ابزار و امكانات
4- نظام حمایتی از ورزشكار
5- مسابقه
6- ساختار اداری و اجرائی
7- حمایت های مالی

1- كیفیت مربیگری
كیفیت مربیگری و چگونگی رابطه میان مربیان و ورزشكاران از وجوه اساسی نظام استعدادیابی است.
كیفیت مربیگری تعیین كننده كیفیت فضای تمرینی و هدایت برنامه ها در جهت دستیابی به اهداف واقعی در رسیدن به اهداف عالی است.
موفقیت اتفاقی نیست.
برای كسب موفقیت، تنها داشتن حسن نیت كافی نیست بلكه وجود برنامه ریزی و دانش توسعه مهارتهای مربیگری نیز از ضروریات می باشد.

2- ورزشكاران مستعد

نظام استعدادیابی نیازمند وجود ورزشكاران مستعد، با انگیزه قوی ومتعهد به تمرین وتمایل به كار سخت است.
شناسایی و كشف و توسعه استعدادها از مهمترین بخش های برنامه ملی استعدادیابی می باشد.
محدودیت منابع انسانی، امكانات ، فرصت های مسابقاتی و بودجه از چالش های مهم پیشاروی رهبران ومدیران ورزش است.

3- ابزار و امكانات

رشد و توسعه و پیشرفت تكنولوژی ورزشی و محدودیت دسترسی به تكنولوژی وسائل و تجهیزات از عوامل محدود كننده برنامه رشد و توسعه نظام ملی استعدادیابی است.
اگرچه برخی از ورزشكاران برجسته با انگیزه قوی و تلاش سرشار موفق به خلق ركورد و پیشرفت شده اند اما در یك نظام جامع استعدادیابی تامین امكانات تمرینی و ایجاد فضای مناسب جهت تلاش و تمرین سازنده از وظایف مدیران و مربیان است.
4- نظام حمایتی از ورزشكار
ورزشكاران مستعد برای رشد وپرورش وتوسعه استعدادهای خود علاوه بر نیاز به مربیانی با كیفیت و امكانات ورزشی ، نیازمند موارد زیر هستند:
a. وقت كافی برای تمرین و مسابقه ، خارج از مدرسه و محل كار
b. استراحت و تغذیه كافی
c. دسترسی به خدمات پزشكی ورزشی لازم
d. تشویق و ترغیب مستمر به نحوی كه فضای تمرین مثبت، آرزو و آرمانهای ورزشكار را تقویت نماید.

5- مسابقه

مسابقه كانون اصلی تمرین و انگیزه مهم برای تمرینات است.
پیش بینی نتایج پیشرفت ورزشكاربدون شركت در مسابقاتی در سطوحی مناسب با تواتر كافی میسر نیست .
ارزیابی قابلیتهای جسمانی ، مهارتی ومهارتهای روانشناختی ورزشكار بسیار مهم است.
مسابقات، ملاكی جهت انجام اینگونه ارزیابی ها است.

6- ساختار اداری و اجرائی

وجود ساختار مناسب اداری و اجرائی، كشف و پرورش استعدادها و برنامه ریزی جهت برگزاری اردو، تمرین ،مسابقه ، تحصیل ، امور پزشكی و بكارگیری متخصصین از پایه های مهم نظام استعدادیابی است.

7 .حمایت های مالی

بی شك بدون تامین منابع مالی و تخصیص اعتبارلازم راهبرد اداری و اجرلئی درحد راهبردها واستراتژی های كاغذی باقی خواهد ماند.

منابع استعدادیابی

برگزاری مسابقات مدارس در رده های نونهالان ، نوجوانان و جوانان در سطوح منطقه ای ، استانی ، ملی و بین المللی فرصت های خوبی جهت كشف و شكار استعدادها می باشد. خوشبختانه به جهت تنوع اقلیمی دركشورمان ، در مناطق مختلف از منابع انسانی خوبی جهت شناسایی و گزینش استعدادها برخوردار هستیم.

برنامه ریزی استراتژیك

داشتن طرح وبرنامه استراتژیك استعدادیابی ملی كه در آن ابعاد مختلف طرح، ماموریت، چشم انداز، بررسی عوامل بیرونی و درونی، نقاط قوت و ضعف ، تهدیدها وفرصتها و راهبردها بخوبی تبیین شده باشد ، از عوامل مهم واساسی موفقیت طرح محسوب می گردد.

افزایش اعتماد به نفس

آگاهی ورزشكاران از اینكه انتخاب آنها براساس طرح استعدادیابی ملی بوده است و به جهت قابلیت و توانایی بیشتر انتخاب شده اند از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار می گردند.

تشكیل گروهی بزرگ از ورزشكاران مستعد

داشتن طرح وبرنامه استراتژیك استعدادیابی ملی به تشكیل گروهی بزرگ از ورزشكاران با استعداد كمك می كند و قابلیت رقابت ورزشكاران در تمرین و مسابقه را افزایش می دهد.

ارتباط بیشتر با دانشمندان ورزشی

داشتن طرح وبرنامه استراتژیك استعدادیابی ملی موجب تقویت ارتباط با دانشمندان ورزشی و استفاده از دانش علمی در زمینه های تمرین، مسابقه و ارزشیابی ورزشكاران می گردد.

• فقدان نظام ملی استعدادیابی موجب هدررفتن بسیاری از استعدادها و اتلاف سرمایه و هزینه می گردد و ورزشكاران مستعد بدلیل عدم اطلاع از ویژگی های خود فرصت هدایت و شكوفائی استعدادهای خود را از دست می دهند.

شاخص های ارزیابی

کلیدموفقیت نظام كشف ، شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی منوط به تعیین و چگونگی ارزیابی عملكردهای ورزشی است.

 1. معیارهای ارزیابی و تشخیص عملكرد عالی در رشته ورزشی مورد نظر چیست؟
 2. چه معیارهای پیكرسنجی را بایستی مدنظر قرار دهیم ؟
 3. چه معیارهای فیزیولوژیكی را بایستی در نظر بگیریم :
  برای مثال Vo2 Max ،آستانه غیر هوازی ، نوع كارهای عضلانی ، قدرت ، سرعت ، استقامت ،
  انعطاف پذیری ، چابكی
 4. چه معیارهای روانشناختی را بایستی درنظر داشته باشیم :
  هدف گذاری ، تمركز ، تصمیم گیری ، تصویر سازی ، آرامش بخشی
 5. چه آزمونهایی ویژگی های فوق را ارزیابی می كند؟
 6. از ویژگی های تعیین شده كدامیك در پیشبرد عملكرد آینده بهترین است ؟
پیمان رجبی در آکادمی ملی المپیک، 1381


تجربه ملی طرح مشترك استعدادیابی كمیته ملی المپیك – آكادمی ملی المپیك – فدراسیون دو و میدانی ورزشكار : پیمان رجبی دونده سرعت 200 و 400 متر

هدف: شركت در بازهای المپیك آتن 2004وقطر2006
سن: 18 سال
قد: 186 سانتی متر
وزن: 80 كیلوگرم
مجری: آكادمی ملی المپیك
مدیر اجرایی: جواد شفیعی
مربی پایه: احمد نوشادی (بوشهر) گــروه تمـرینــی
برنامه ریزی تمرین : دكتر مرتضی بهرامی نژاد و جواد شفیعی
مربیان: پرویز كماسی و جواد شفیعی
پزشك ورزشی : دكتر مرتضی بهرامی نژاد
فیزیوتراپیست : مجتبی رسولی
تغذیه: دكتر حمید زعیم كهن
دكتر محمد رضا كاظمی آشتیانی
روانشناس : دكتر امیر حسین پاكروان
مشاور تمرین : صادق داداشی، دكتر بابك شادگان
هماهنگی فدراسیون: علیرضا رضایی
تاریخ شروع تمرین : 1/3/81

نتایج آزمون پیمان رجبی دونده دوهای 200 و 400 متر 

آزمون سوم 25/5/81آزمون اول 25/3/81نوع آزمون
46 B /Min70 B/MinRest H.R
70.8 Kg68.9 KgMuscle mass
80 Kg77 KgWeight
0.750.75W.H.R
5.54.4Percent Body Fat%
46 Ml/Min/Kg36 Ml/Min/KgVo2@ threshold
174136Anaerobic threshold H.R.B
4.294.55Speed 40 yard
عملكرد بهبود زمان دویدن مسافت 200 متر ركورد قهرمانی كشور
27/22اهواز
15/22تهران
91/21مشهد
عملكرد بهبود زمان دویدن مسافت 400 متر ركورد قهرمانی كشور
25/50اهواز
00/48ساری
رشته 100*4 ركورد تیمی  40.86تایلند مدال برنز قهرمانی آسیا
پیمان رجبی و همسرش لیلا، قهرمانان دوومیدانی ایران، 1394

تجربه ای از دیگران
كشوراسترالیا میزبان بازیهای المپیك سیدنی 2000كه موفقترین دوره های بازی های المپیك رابه تعبیر آقای سامارانش ریاست وقت كمیته بین الملل المپیك برگزار كرد دراین دوره ازبازیها به موفقیت های بزرگ ورزشی دست یافت .این كشور دارای طرح ملی برنامه استعدادیابی ورزشی است .این طرح در استرالیا با همكاری انستیتو ورزش استرالیا، آكادمی های ورزش و سازمانهای ورزشی شهرها و مناطق مختلف كشور به اجرا درآمده است. جهت كسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس اینترنتی Australian Institute of Sport – Talent Search مراجعه نمایند .

مطالب مرتبط