فهرست بستن

رئیس آکادمی کمیته ملی المپیک خبر داد: طراحی و ساخت سیستم بدنسازی هوشمند در ایران انجام شد

برای اولین بار در دنیا سیستم بدنسازی هوشمند(IBB) با هدف کنترل و نظارت هوشمند بر روند تمرینات ورزشی ورزشکاران طراحی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسینی رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک به مناسبت ششمین سالگرد تاسیس این مجموعه درتشریح عملکرد سال گذشته مهمترین نهاد علمی ورزش کشور با اشاره به دستاوردهای علمی وتحقیقاتی آکادمی ملی المپیک درسطوح بین المللی و پیشرفت چشمگیر ایران در توجه و توسعه علم ورزش، امروز در کنفرانس خبری خود اظهار داشت: سیستم نرم افزاری بدنسازهوشمند با هدف کنترل و ارزیابی عملکرد کیفی، توان فنی و آمادگی ورزشکاران و با همکاری علمی آکادمی و همچنین دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی و مورد تحقیق و توسعه قرارگرفت درنخستین گام و پس ازثبت بین المللی چنین اختراع موثر و هوشمندی، به کمیته بین المللی المپیک ارسال خواهد شد.

سید امیرحسینی با تاکید برای که ” منشور فعالیت آکادمی، توجه به ورزش های مدال آور درمسابقات المپیک است “افزود: یکی ازمباحث عمده فعالیت و راهبری آکادمی ملی المپیک پاسخگویی به نیازهای فدراسیون هاست اما برحسب نوع فعالیت و رشته های مختلف ورزشی، نوع خدمات و همکاری ها تفاوت های بسیاری را شامل می شود و به همین خاطرکلیه فدراسیون های ورزشی می توانند برنامه مورد درخواست خود را به آکادمی ملی المپیک ارائه داده و ازکلیه امکانات سخت افزاری این مجموعه چون امکانات تمرینی، آموزشی، سنجش وهمچنین بخش نرم افزاری (استفاده ازنیروهای متخصص) بهره گیرند .

رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک درخصوص نهادینه شدن روانشناسی ورزش درکشور گفت : موضوع روانشناسی ورزش ازمهمترین چالش های ورزش قهرمانی ایران درگذشته بوده است. اما خوشبختانه این مبحث در ورزش کشورنهادینه شده و درسال جاری، اولین دوره آموزشی تربیت مربی روانشناسی ورزشی درآکادمی برگزار خواهد شد.

امیرحسینی با اشاره به ضرورت توجه به مبانی انسانی ورزش درکشورخاطرنشان کرد: امروزه مهمترین چشم اندازعلمی دانشگاههای کشور، توجه به مبانی علمی ورزشی است اما بدیهی است مبانی انسانی ورزش چون تاریخ در ورزش، هنر در ورزش، مدیریت در ورزش و … نقش انکارناپذیری را در ورزش امروزدنیا ایفا می کند و شاید دستگاه ترویج دهنده دانش ورزش درایران می بایست بیش ازپیش به مبانی انسانی ورزش توجه کند.

مطالب مرتبط