فهرست بستن

دبيركل فدراسيون بين‌المللي ورزش‌هاي زورخانه‌اي خطاب به صفارزاده: نام نيك رفتگان‌ضايع مكن …… تا بماند نام نيكت در جهان!

دبيركل فدراسيون بين‌المللي ورزش‌هاي زورخانه‌اي گفت: صفارزاده خودش را محور فدراسيون ملي مي‌داند و قوانين دوره‌هاي قبل را قبول ندارد.

سيد امير حسيني، دبيركل فدراسيون بين‌المللي ورزش‌هاي زورخانه‌اي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي اظهارات “صفارزاده” مبني بر تغيير قوانين ورزش باستاني توسط فدراسيون بين‌المللي خاطرنشان كرد: اينها حرف‌هاي بي‌ربط و بي‌منطق است. مقررات فدراسيون بين‌المللي با حضور نخبگان ورزش باستاني تنظيم شده است. قطعا در اين رابطه فدراسيون ملي مي‌تواند پيشنهادهاي سازنده‌ايي ارايه دهد كه ما در كارگروه‌هاي تخصصي آن را بررسي كرده و در تكميل مقررات اقدام كنيم. وي تصريح كرد: وظيفه‌ي ما اين است كه تمام اعضا را به حضور در مسابقات جهاني تشويق كنيم و اگر ايران به اين مسابقات نيايد حق خودش ضايع مي‌شود. اميرحسيني تاكيد كرد: ما قوانين را تغيير نداده‌ايم. مقررات بين‌المللي طي چهار سال گذشته تصويب شده و دچار تغيير نشده‌اند. مصلحت نيست كه قوانين را تغيير دهيم، تغيير قوانين موجب مخدوش شدن رشد اين ورزش مي‌شود اما، متاسفانه فدراسيون ملي قوانيني را كه در زمان سجادي تنظيم شده بود تغيير داد كه اين امر حتي موجب شكايت ورزشكاران و مربيان حاضر در المپياد ايرانيان شد كه به درگيري بي‌سابقه‌ايي در 10 سال گذشته انجاميد. وي با بيان اينكه “صفارزاده” خودش را محور كل فدراسيون ملي مي‌داند، به ايسنا گفت: وي مصوبات دوره‌ي قبل را قبول ندارد. چه كار كنيم كه در دو سال پيش صفارزاده نبوده است و حالا تمام اقدامات گذشته را زير سوال مي‌برد ولي اميدواريم با آشنايي با اصول بين‌المللي فدراسيون ملي به يك بازوي فعال فدراسيون بين‌المللي تبديل شود. اميرحسيني با تاكيد بر اينكه فدراسيون بين‌المللي ثبت لوزان سوئيس است، به ايسنا گفت: فدراسيون بين‌المللي يك سازمان غير دولتي،‌ غير انتفاعي و سياسي است كه طبق اساسنامه‌ خود عمل مي‌كند.

وي در پاسخ به اين گفته‌ي صفارزاده كه رييس فدراسيون بين‌المللي براي حل مشكل حتي يك تلفن هم به علي‌آبادي نزده است، اظهار كرد: طي يك نامه‌ي رسمي از علي‌آبادي تقاضاي كمك كرديم اما، متاسفانه وي جوابي نداد.

وي خاطرنشان كرد: فدراسيون بين‌المللي دو مصوبه از دو دولت را داراست، در زمان دولت خاتمي سازمان تربيت بدني موظف شد كه از محل منابع مالي به فدراسيون بين‌المللي كمك كند و سازمان مديريت راهكارهاي توسعه را ارايه دهد. از طرفي ما يك مصوبه هم از دولت احمدي‌نژاد داريم و گزارشات خود را به صورت مستمر به علي‌آبادي و قراخانلو ارايه كرده‌ايم. كمك‌هايي كه دولت بايد به ما مي‌كرد طي مصوبات هيات وزيران بود ولي متاسفانه در شش ماه جاري هيچ كمكي به ما نشده و عملا ما را تحريم كرده‌اند. وي گفت: به آقاي صفارزاده مي‌گويم نام نيك رفتگان ضايع مكن، تا بماند نام نيكت در جهان. انتهاي پيام

مطالب مرتبط