فهرست بستن

سیدامیر حسینی سرپرست فدراسیون شطرنج شد

وزیر ورزش و جوانان با پذیرش استعفای محمدجعفركامبوزیا، در حكمی سیدامیر حسینی را به عنوان سرپرست فدراسیون شطرنج منصوب كرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمد جعفر كامبوزیا در نامه ای به وزیر ورزش و جوانان با تقدیر و تشكر از اعتماد مجمع عمومی، وزیر ورزش و خانواده شطرنج، از ریاست این فدراسیون كناره گیری كرد.

بنا بر این گزارش، محمود گودرزی ضمن موافقت با استعفای كامبوزیا، سیدامیر حسینی را به عنوان سرپرست فدراسیون شطرنج ایران منصوب كرد.

مطالب مرتبط