فهرست بستن

سیاست‌های وزارت ورزش با اساسنامه فعلی هم اجرا می‌شود

دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه اساسنامه فعلی فدراسیون‌ها نیاز به تغییر زیادی ندارد، گفت: با این اساسنامه هم سیاست های وزارت ورزش قابل اعمال است.

سید امیر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با پیش نویس اساسنامه فدراسیون ها که توسط وزارت ورزش و جهت تایید به هیات دولت ارسال شده و نامه‌ای که کیومرث هاشمی در این زمینه برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده و در آن با اشاره به بندی که ریاست مجمع هیات استانی را از رئیس فدراسیون به مدیر استان ها تغییر داده، بر عواقب این کار تاکید کرده است، توضیح داد.

وی در این زمینه اظهار داشت: یکی از شاخص های توسعه جامعه مدنی، تشکل های غیر دولتی یا NGO ها هستند. به طور کلی سیاست های برنامه ۵ ساله توسعه کشور تاکید بر توسعه مشارکت های مدنی و مردمی است. در این میان فدراسیون ها به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی مورد حمایت وزارت ورزش هستند. بنابراین برای توسعه ورزش باید نهادهای عمومی غیر دولتی را تقویت کنیم.

نایب رئیس پیشین کمیته ملی المپیک ادامه داد: از طرفی باید در نظر داشته باشیم که فدراسیون ها تابع منشور المپیک هستند و این منشور بر سه اصل تاکید دارد. یکی از اصول مهم عدم تبعیض نژادی، مذهبی و جنسی است. منشور المپیک همچنین تاکید دارد که نهادهای ورزشی در حین حفظ استقلال باید ارتباط خود را با نهادهای دولتی تقویت کند چراکه دولت از فعالیت های ورزشی حمایت می کند. در واقع کمیته بین المللی المپیک تاکید دارد که کمیته ملی المپیک کشورها و فدراسیون های آنها در عین حال که باید استقلالشان حفظ شود، باید ارتباط هماهنگی و هم افزایی هم با دولت های خود داشته باشند.

رئیس پیشین آکادمی ملی المپیک با تاکید بر اینکه استقلال فدراسیون ها باید محترم شمرده شود و به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی مورد تاکید قرار گیرد، به یک موضوع مهم اشاره کرد و گفت: از طرفی فدراسیون ها نباید فکر کنند چون مستقل هستند نباید هیچ همکاری و همدلی با دولت داشته باشند. در هر شرایطی دولت حامی اصلی است همانگونه که وزارت بهداشت برای توسعه بهداشت از بخش خصوصی حمایت می کند اما این طور نیست که بیمارستان ها قوانین دولت را مورد توجه قرار ندهند.

امیر حسینی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید دوباره بر اینکه دولت در ورزش نقش حمایتی و سیاست گذار دارد، تصریح کرد: هدف فدراسیون ها توسعه ورزش در هر رشته است و در واقع فدراسیون ها بالاترین مرجع فنی رشته مربوط به خود در کشور به حساب می آیند. از طرفی وزارت ورزش مسئولیت سیاست گذاری برای توسعه ورزش را عهده دار است.

این مدیر ورزشی به آنچه در مورد پیش نویس اساسنامه فدراسیون ها باعث انتقاد رئیس کمیته ملی المپیک شده است اشاره کرد و گفت: در حال حاضر و براساس اساسنامه فعلی رئیس مجامع استانی در هر رشته ای رئیس فدراسیون است اما در پیش نویس تهیه شده این مسئولیت به مدیر کل ورزش هر استان داده شده است. این در حالی است که رئیس فدراسیون هر رشته ای متولی آن رشته در کشور به حساب می آید، در حالی که مدیر کل استان ها در مورد زیرساخت های ورزش و حمایت های لازم در این زمینه مسئول هستند و ممکن است به خاطر جایگاهی که دارند در حین انجام وظیفه به عنوان رئیس مجمع استانی دچار اعمال سلیقه شوند. همانطور که نمونه هایی از این دست را شاهد بوده ایم، مثل اینکه مدیر ورزش مازندران سالن شطرنج را از این رشته گرفت.

وی با تاکید بر اینکه اساسنامه فدراسیون ها حداقل در این بخش که ریاست مجامع استانی بر عهده رئیس فدراسیون باشد نیاز به هیچ تغییری ندارد، گفت: در اساسنامه فدراسیون ها یک مورد وجود داشت که براساس آن عزل رئیس فدراسیون برعهده مجمع بود که حالا این اختیار به وزیر داده شده است. حالا اساسنامه فعلی مشکل خاصی ندارد که نیازمند تغییر باشد با این اساسنامه هم سیاست های وزارت ورزش قابل اعمال است.

«ممکن است براساس پیش نویس تهیه شده و بند مورد نظر خطری مثل تعلیق ورزش ایران را تهدید کند؟»، این پرسش پایانی خبرنگار مهر بود که امیر حسینی در پاسخ به آن گفت: تعلیق زمانی به وجود می آید که از سوی جامعه ورزش به کمیته بین المللی المپیک یا فدراسیون بین المللی یک رشته شکایت صورت بگیرد. زمانی که بحران فوتبال در کشور ایجاد شد مقرر گردید فدراسیون ها اساسنامه ملی خود را به تایید فدراسیون جهانی مربوط به خود برسانند. بر این اساس اساسنامه برخی فدراسیون ها مانند فوتبال بر استقلال فدراسیون تاکید زیاده دارد. در حالی که فدراسیون جهانی برخی رشته ها از اساسنامه فدراسیون ملی ایران و بندی که به ریاست مجمع توسط وزیر ورزش تاکید دارد استقبال کردند و بر همین اساس فدراسیون ها با این اساسنامه فعالیت دارند.

مطالب مرتبط