فهرست بستن

معارفه سیدامیر حسینی به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش های کارگری با حضور وزیر کار

مراسم معارفه دکتر سیدامیر حسینی سرپرست فدراسیون ورزش های کارگری با حضور دکتر علی ربیعی وزیر، محمد مهدی حیدریان معاون فرهنگی وزارت کار و رفاه اجتماعی و مدیران انجمن های ورزشی کارگری برگزار شد.

مراسم معارفه دکتر سیدامیر حسینی سرپرست فدراسیون ورزش های کارگری با حضور دکتر علی ربیعی وزیر، محمد مهدی حیدریان معاون فرهنگی وزارت کار و رفاه اجتماعی و مدیران انجمن های ورزشی کارگری برگزار شد.

به گزارش ایسنا، دکتر ربیعی وزیر کار با تبریک حماسه آفرینی مردم در انتخابات مجلس و با اشاره به تجربیاتش از حضور در برنامه های ورزشی کارگری تاکید کرد: ورزش نقش ویژه‌ای در انگیزش نیروی انسانی و بازنشستگان دارد و علاوه بر آن در بهره وری و هم افزایی نیروی انسانی نقش فراوانی دارد و ما باید از این بخش حمایت کنیم.

وزیر کار با اشاره به تاثیر شور و نشاط در نهاد خانواده گفت: باید از توان شرکت ها در ایجاد این نشاط در از طریق ورزش استفاده کنیم.

حیدریان معاون فرهنگی وزارت کار در این جلسه گزارشی از تدوین برنامه راهبردی ورزش کارگری ارائه کرد.

دکتر سیدامیر حسینی در سخنانی با اشاره به رویکردهای دولت تدبیر و امید در بخش خدمات اجتماعی گفت: ورزش در ارتقاء سطح زندگی مردم به ویژه جامعه کارگری نقش قابل توجهی دارد. ما باید با سرمایه گذاری در ورزش بخشی از هزینه ی بالای درمان را کاهش دهیم.

امیر حسینی گفت: یکی از اهدافی که در برنامه راهبری ورزش کارگری مشخص شده حداقل ١٥٠ دقیقه ورزش و فعالیت بدنی در هفته است.

سرپرست فدراسیون ورزش کارگری گفت: باید تلاش کنیم با استفاده ار فرصت های بین الملی در ورزش های کارگران مانند اکو در منطقه ورزش کارگری را از درون گرایی بیرون بیاوریم.

امیر حسینی فعال تر شدن لیگ های کارگری با استفاده از خود کارگران را از دیگر الویت های این فدراسیون بر شمرد.

مطالب مرتبط