فهرست بستن

تصمیمات هیات اجرایی؛ شان و مشروعیت کمیته ملی المپیک را زیر سوال برده

دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک با انتقاد از روند انتخابات پیش رو گفت: با تصمیمات اتخاذ شده و نادیده گرفتن منشور المپیک، شان و مشروعیت هیات اجرایی زیر سوال رفته است.

سیدامیر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه انتخابات دوره پیشین کمیته ملی المپیک بر اساس یک آئین نامه مخدوش و دستکاری شده که با آرمان های المپیزم مغایرت داشت، برگزار شد پیش بینی کرد که با توجه به روند طی شده برای برگزاری دوره پیش روی انتخابات کمیته، نتایج خوبی رقم نخورد.

وی یادآور شد: تا آنجا که من اطلاع دارم کمیته بین المللی المپیک ۴ سال پیش نسبت به برخی مفاد آئین نامه کمیته ملی المپیک نظر مثبت نداشت. با این حال مسئولان وقت بر اساس این آئین نامه غلط، زیرساخت های انتخابات را بنا کردند.

دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک با اشاره به اینکه محمود خسروی وفا بعد از انتخابات ۴ سال پیش و در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک با ارائه گزارش و مستنداتی در مورد عدم مشروعیت انتخابات برگزار شده و مغایرت آن با اصول بین المللی توضیح داد، یادآور شد: یکی از مواردی که منشور المپیک به آن تاکید دارد این است که کمیته ملی المپیک مستقل باشد و اجازه دخالت دولت در امور آن داده نشود.

وی در این رابطه ادامه داد: قدر مسلم کمیته ملی المپیک نمی تواند با دولت هیچ ارتباطی نداشته باشد و از کمک دولت بهره مند نشود اما منشور المپیک به این تاکید دارد که کمک های دولت نباید منجر به دخالت شود.

حسینی همچنین با اشاره به اینکه از حضور بازنشسته ها در مدیریت ورزش امتناع می شود یادآور شد: این موضوع هم با روح المپیزم منافات دارد چرا که در واقع باعث می شود بزرگان و پیشکسوتان ورزش از فعالیت محروم شوند.

سیدامیر حسینی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، با یادآوری اینکه از سال ۱۳۶۰ به عنوان نایب رئیس، دبیرکل و عضو هیات اجرایی در کمیته ملی المپیک حضور داشت و ریاست آکادمی ملی المپیک را هم در کارنامه دارد، تاکید کرد که بر اساس تجربه چند ساله اش معتقد است آئین نامه کمیته المپیک فاقد مشروعیت است و با منشور المپیک مغایرت دارد.

وی با اشاره به خبرگان ورزشی معرفی شده برای انتخابات کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: واقعا کارشناسان ورزش ایران، این افراد هستند.؟ در این فهرست جای فردی مثل هاشمی طبا که سابقه همکاری با کمیته بین المللی المپیک را دارد خالی است. همچنین جای سیدنصرالله سجادی که کتاب تاریخ یکصدساله المپیک را نوشته خالی است. افشارزاده هم همینطور. حال در مورد خودم بحثی ندارم.

عضو پیشین هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با بیان اینکه از میان افراد معرفی شده به عنوان خبره ورزشی هیچ یک در زمینه المپیک و المپیزم مقاله ای ننوشته اند، تاکید کرد: معرفی این افراد به عنوان کارشناس خبره المپیک جای بحث دارد. انتظار می رفت تصمیمات بهتری گرفته شود. به نظر من شأن و مشروعیت هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با این انتخاب زیر سئوال می رود و قطعا نتایج آن به نفع ورزش کشور نیست.

حسینی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه این احتمال وجود دارد کمیته بین المللی المپیک در این زمینه ورود کند؟، گفت: اگر فردی از داخل موضوع را اطلاع رسانی کند بعید به نظر نمی رسد. شخصا وقتی کار خلافی در فدراسیون بین المللی زورخانه ای و برخلاف منشور المپیک انجام شد می توانستم موضوع را به دادگاه حکمیت ورزش بکشانم اما این کار را نکردم. به هر حال باید به این موضوع توجه شود که اگر کمیته بین المللی المپیک به نحوی در جریان قرار بگیرد می تواند به موضوع ورود کرده و دخالت خواهد کرد.

نایب رئیس پیشین کمیته ملی المپیک گفت: اگر قرار باشد دوباره برای انتخابات پیش رو همه چیز سرِهم بندی شود همانی خواهد شد که سه سال پیش خسروی وفا در گزارش های خود به آن اشاره کرد. آئین نامه جعلی که در کمیته به تصویب رسید شبهات زیادی دارد و نباید دوباره انتخابات را بر اساس آن برگزار کرد.

سیدامیر حسینی در پایان گفت: منشور المپیک و قوانین آن باید به طور کامل در اساسنامه و آئین نامه کمیته المپیک لحاظ و اجرا شود اما اینکه مسئولان به این موضوع توجه نمی کنند خلاف است.

مطالب مرتبط