فهرست بستن

برچسب: جشنواره فیلم های ورزشی

امیرحسینی دبیر یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی را منصوب کرد

با حکم سیدامیر حسینی نماینده فدراسیون جهانی فیلم های ورزشی FICTS در ایران، مجتبی علوی به عنوان دبیر یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی و چهارمین دوره جشنواره عکس ورزشی منصوب شد.

در 4 سال: 99 اثر از ايران به جشنواره فیلم های ورزشی ميلان ارسال شده

سيد اميرحسيني رئيس آكادمي ملي المپيك ونماينده ficts درچهارمين جشنواره فيلمهاي ورزشي تهران با ارائه گزارش كاملي از فعاليت چهارمين جشنواره بين المللي فيلمهاي ورزشي وتلويزيوني و همچنين جشنواره بيست وسوم ميلان گفت: ايران در دومين حضور خود بعنوان نماينده برگزاري اين جشنواره درمنطقه غرب آسيا 38 اثر به جشنواره ميلان ارسال كرد كه 24 اثر آن ايراني وبقيه خارجي بود.

دومين جشنواره فيلمهاي ورزشي در جذب هنرمندان موفق بوده / هنرمندان برای ساخت فيلمهای ورزشی نياز به حمايت دارند

سيد اميرحسيني گفت: به نظر مي‌رسد كه دومين جشنواره‌ي فيلمهاي ورزشي در ايجاد انگيزه در بين هنرمندان موفق بوده است. رييس آكادمي ملي المپيك و…