فهرست بستن

برچسب: سیدمحمد حسین رضوی

دکتر سیدمحمدحسین رضوی: عالمی عامل، رهبر و مدیری با عزت نفس

کتر سید محمد حسین رضوی به عنوان یک رهبر و مدیری متفکر خلاق و آینده‌نگر در معاونت فرهنگی آموزشی سازمان تربیت بدنی منشا خدمات زیر بنایی مهمی چون راه اندازی انستیتوی ورزش، دبیرستان های ورزش، مدیریت ورزش بانوان، مدیریت ورزش همگانی، ستاد برگزاری مسابقات دهه فجر شد و بخش ورزش در برنامه اول توسعه کشور را تدوین کرد که آثار آن در ورزش کشور همچنان پابرجاست.