فهرست بستن

برچسب: فدراسیون فوتبال

زنجیره ناکارآمدی در فوتبال کی قطع می‌‎شود؟

بعداز تعلیق فوتبال ایران در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، فدراسیون فوتبال صاحب اساسنامه ای مستقل با نقش آفرینی مجمع شد، هرچند در انتخابات، رگه هایی از دخالت دولت وجود دارد اما سوال این است آیا مجمع به نقش سیاست گذاری و نظارتی خود بر هیات رئیسه و کمیته های اجرایی واقف است؟