فهرست بستن

برچسب: فدراسیون ورزش های کارگری

معارفه سیدامیر حسینی به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش های کارگری با حضور وزیر کار

مراسم معارفه دکتر سیدامیر حسینی سرپرست فدراسیون ورزش های کارگری با حضور دکتر علی ربیعی وزیر، محمد مهدی حیدریان معاون فرهنگی وزارت کار و رفاه اجتماعی و مدیران انجمن های ورزشی کارگری برگزار شد.