فهرست بستن

برچسب: محمد علی آبادی

علی‌‌آبادی در ورزش: ناکام اما صاحب برنامه

مدیریت ورزشی محمد علی آبادی را نمی توان و نباید تنها بر اساس یک شاخص سنجید . او بی شک در این مورد صحیح می گوید. رئیس پیشین ورزش را باید در بازه زمانی مربوط به مدیریتش و بر اساس تصمیمات و نتایج حاصل از تصمیماتش در این ظرف زمانی بررسی کرد. با همه فراز و فرودهایش . از بازی های المپیک آسیایی دوحه قطر تا روزی که میزبانی بازی های اسلامی تهران را از دست دادیم.