فهرست بستن

برچسب: مصطفی داودی

دکتر سیدمحمدحسین رضوی: عالمی عامل، رهبر و مدیری با عزت نفس

کتر سید محمد حسین رضوی به عنوان یک رهبر و مدیری متفکر خلاق و آینده‌نگر در معاونت فرهنگی آموزشی سازمان تربیت بدنی منشا خدمات زیر بنایی مهمی چون راه اندازی انستیتوی ورزش، دبیرستان های ورزش، مدیریت ورزش بانوان، مدیریت ورزش همگانی، ستاد برگزاری مسابقات دهه فجر شد و بخش ورزش در برنامه اول توسعه کشور را تدوین کرد که آثار آن در ورزش کشور همچنان پابرجاست.

42 سال مدیریت ورزش از هاشمی طبا تا مهر علیزاده به روایت سیدامیر حسینی

سید امیر حسینی سالها در ورزش ایران در سمت های مختلف ایفای نقش کرده است . مردی که با زیر و بم مدیریتی و کم و کیف آن در ورزش ایران بخوبی آشناست و برای همین در یک ارزیابی دقیق از عملکرد مدیران ورزش از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ، قاطعانه از دوره مدیریتی مهندس سید مصطفی هاشمی طبا واحمد درگاهی بعنوان موفق ترین دوره مدیریت در ورزش ایران نام می برد .