فهرست بستن

برچسب: کمیته ملی المپیک

تصمیمات هیات اجرایی؛ شان و مشروعیت کمیته ملی المپیک را زیر سوال برده

سیدامیر حسینی دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک با انتقاد از روند انتخابات پیش رو گفت: با تصمیمات اتخاذ شده و نادیده گرفتن منشور المپیک، شان و مشروعیت هیات اجرایی زیر سوال رفته است.