فهرست بستن

برچسب: IWAS

در حاشیه‌ی بازی‌های ورزشی معلولین قطع عضو و ویلچری جهان؛ امیرحسینی به عضویتIWAS درآمد

1384/07/12 10-04-2005 08:39:39 8407-05638: کد خبر خبرگزاری دانشجویان ایران – تهرانسرویس: قهرمانی – همگانی سیدامیر حسینی به عضویت هیات رییسه‌ی فدراسیون بین‌المللی ورزش معلولان IWAS…